CZ EN RU

MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA

Materiálová zkušebna ZVU STROJÍRNY, a.s.

 

​Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 

 

ZVU STROJÍRNY, a.s. disponují svou vlastní materiálovou zkušebnou, která je akreditovaná ČIA (Český institut pro akreditaci) podle evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Materiálová zkušebna je vybavena moderním zkušebním zařízením, které bylo pořízeno za podpory dotací z Evropské unie.

Zkoušky prováděné v této laboratoři jsou realizovány podle evropských norem, nebo podle amerických norem (ASME Code a ASTM). Jedná se o následující zkoušky:

 

·         Zkouška tahem za pokojové a zvýšené teploty

·         Zkouška rázem v ohybu

·         Zkouška ohybem

·         Zkouška tvrdosti (HRV, HRC, HB)

·         Stanovení vybraných prvků v oceli metodou optické emise

·         Zkouška mezikrystalové koroze

·         Hodnocení odolnosti korozivzdorných ocelí proti mezikrystalové korozi, gravimetricky  

·         Stanovení nekovových vměstků v oceli

·         Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů

·         Metalografické hodnocení tvářených hutních výrobků

·         Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů, klasifikace a popis vad

·         Zkouška rozlomením svarů kovových materiálů

·         Zkouška rozšiřováním u trubek

·         Zkouška smáčknutím u trubek

·         Zkouška odolnosti proti koroznímu praskání pod napětím

·         Stanovení obsahu feritické fáze v austenitických ocelích magnetickou dotykovou metodou

 

Materiálová zkušebna je v současné době využívána přibližně z 60 % pro potřeby ZVU Strojírny, a.s. a ze 40 % pro potřeby externích zákazníků. Naším záměrem je nabídnout naše služby dalším potenciálním zákazníkům a zvýšit tak podíl externích zakázek na celkovém objemu zkoušek materiálové zkušebny.